UPS SANTAK

BLAZER 1000

UPS Santak Blazer 1000 - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 1000VA / ..

Liên hệ

BLAZER 1000E

UPS Santak Blazer 1000E - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 1000VA / 60..

Liên hệ

BLAZER 1400

UPS Santak Blazer 1400 - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 1400VA / 840..

Liên hệ

BLAZER 2000

UPS Santak Blazer 2000 - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 2000VA / 120..

Liên hệ

BLAZER 600

UPS Santak Blazer 600 - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 600VA / 360W ..

Liên hệ

BLAZER 600E

UPS Santak Blazer 600E - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 600VA / 360W..

Liên hệ

BLAZER 800

UPS Santak Blazer 800 - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 800VA /480..

Liên hệ

BLAZER 800E

UPS Santak Blazer 800E - Công Nghệ: Line - interactive - Công suất: 800VA /480W ..

Liên hệ

C10K N+X

UPS Santak C10K N+X - Công suất: 10KVA / 7KW - Nguồn vào: Điện áp 1 pha ..

Liên hệ

C1K

UPS Santak C1k  - Công nghệ: True online double conversion - Công suất: 1KV..

Liên hệ

C2K

UPS Santak C2K - Công nghệ: True online double conversion - Công suất: 2KVA / 1...

Liên hệ

C3K

UPS Santak C3k - Công nghệ: True online double conversion - Công suất: 3KVA / 2...

Liên hệ

C6K N+X

UPS Santak C6K N+X - Công nghệ: True online double conversion - Công suất: 6KVA ..

Liên hệ

TG1000

UPS Santak TG1000 - Bộ Lưu điện Santak: lưu giữ điện, ổn áp, ổn tần, chống xung, lọc nhiễ..

Liên hệ

TG500

UPS Santak TG500 - Bộ Lưu điện Santak: lưu giữ điện, ổn áp, ổn tần, chống xung, lọc nhiễu..

Liên hệ


UPS SANTAK LÀ THIẾT BỊ CÓ CÁC CHỨC NĂNG SAU:

·         Lưu trữ điện dự phòng, ổn áp ổn tần tự động, chống xung lọc nhiễu, chống sét lan truyền cho các trang thiết bị như : điện, điện tử, viễn thông, viễn thám, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, tài chính ngân hàng, công nghiệp và tự động hóa và nhiều ứng dụng nguồn quan trọng khác.

·         Tương thích với máy phát điện.

·         Cung cấp cho các thiết bị một nguồn điện ổn định và tin cậy

·         Điều khiển từ xa và thiết lập các thông số của UPS bằng phần mềm đi kèm thông qua cổng USB và cổng RS232 của máy tính.

·         Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0ms)

·         Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng

·         Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện.

·         Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn